Dorpsvelden

Een bijzondere landschappelijke kwaliteit
Dorpsvelden is gelegen op een steenworp afstand van de Maas. In het zogenaamde oeverwal landschap. Dit landschap bestaat uit een kleinschalig verzameling van dorpen, dijken, boerderijen, boomgaarden en velden. Bij het ‘tekenen’ van de wijk gebruiken we deze landschappelijke kwaliteiten voor een wijk met een geheel eigen karakter.
Verbonden met het dorp
De buurt creëert naast nieuwe woningen ook een aantrekkelijk perspectief voor het bestaande dorp. Door de nieuwe buurt komen de dorpsvoorzieningen centraal in het dorp te liggen, ingebed in een groene en speelse omgeving. Hier komt Macharen sporten, spelen en ontmoeten!
 
Erven en boomgaarden
De buurt wordt er niet een zoals velen, het krijgt een herkenbare signatuur. Door de kleinschalige erven en boomgaarden. Er wordt woningen met veel variatie in uitstraling gemaakt maar binnen een heldere buurtopzet. In het plan voor de buurt is veel aandacht voor een groene uitstraling, voor ecologie en plekken om te spelen en te ontmoeten. De gebouwen zijn op eigentijdse wijze geïnspireerd op de schuren en boerderijen.

PROJECT
LOCATIE